Kontakt

Telefon: 0911 - 21 14 15
E-post: info@svetsprodukter.se

 

Måndag till fredag

07.00-17.00

Lördag

10.00-14.00

 

ISO 14001  ISO 9001

Om oss

 

Svetsprodukter startades år 1949 av Tage Åström, far till Hans och Gunnar Åström.
Hans och Gunnar övertog företaget år 1985 och är nuvarande ägare.

När företaget startades var det svetsar, tillsatsmaterial, gas, radioapparater och andra produkter från AGA som utgjorde butikens sortiment.

 

I dagsläget hittar du högtryckstvättar, verktyg, kompressorer, elverktyg, svetsar, fritidsartiklar (gasolkök osv.), skyddsutrustning, lyftutrustning, slip- & kapverktyg, solceller, motorsågar och mycket mer.

 

 

 

Miljö- & kvalitetspolicy för Svetsprodukter i Piteå AB

 

Svetsprodukter ska lösa kundens behov med

kvalitetsprodukter som levereras i rätt tid till rätt pris

Våra kunder finns främst inom industrin, jord- & skogsbruk samt privatkunder.

Den största miljöpåverkan är vår försäljning av gaser som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Vi ska därför påverka våra kunder att välja gas som ger minst negativ miljöpåverkan.

Våra tjänster ska vara av sådan kvalitet att vi får kunder som vill anlita oss igen. För att möta framtidens krav på kvalitet och utveckling måste hela företaget genomsyras av ett gemensamt kvalitetstänkande.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete och effektivare processer.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

 

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.